fbpx

ETICKÝ KODEX

Tento etický kodex je tu pro Vás, studentky, jako vodítko, čemu se na lekcích vyvarovat, aby byl jejich chod nejen bezproblémový, ale také co nejvíce efektivní a Vy tak v důsledku dostaly maximum za své peníze. Tyto pravidla nemají být svazující, spíše mají napomáhat utvořit na lekcích příjemnou kreativní atmosféru, atmosféru vzájemného respektu mezi účastnicemi kurzu i mezi studentkami a lektorkou. Centrem pozornosti jste Vy a tanec. 

1. VČASNÝ PŘÍCHOD – na hodiny choďte  včas, alespoň 5 (nejlépe však 10) minut před začátkem hodiny. Díky tomu se stihnete v klidu převléknout a nachystat na lekci. Pozdní příchod ruší chod hodiny –  zejména v případě, že studio nemá recepci a studentkám otvírá lektorka. Pokud přeci jen přijdete pozdě, dbejte na vlastní, alespoň krátké, rozcvičení bokem od ostatních a pak se zařadtě do lekce.

Pokud potřebujete odejít dříve, upozorněte na to lektorku ještě před hodinou, stejně tak pokud víte, že se nemůžete na lekci dostavit včas nebo nedorazíte vůbec. Není to povinnost, ale některé lektorky včetně mě rády ví dopředu, jaká bude účast na další lekci kvůli tvorbě obsahu a hlavně, že jsou její studentky v pořádku.

2. OSOBNÍ PROBLÉMY NECHÁVÁME PŘEDE DVEŘMI STUDIA – Stejně jako vy i ostatní si jdou na kurz duševně odpočinout od každodenních starostí a tak je dobré se těmito problémy na lekcích nezatěžovat, natož jimi zahrnovat ostatní.

3. BĚHEM LEKCE MÁME VYPNUTÝ MOBILNÍ TELEFON.

4. VHODNÉ OBLEČENÍ – volte takové oblečení, ktere dovoluje volnost pohybu a zároveň umožňuje lektorce kontrolovat provedení prvků. Penízkové šátky necháváme doma, protože jejich cinkot ruší hodinu. Ideální jsou legíny nebo nepříliš široké kalhoty a neplandavé tričko/tílko.

5. V PRŮBĚHU VÝUKY NEŘEŠÍME VĚCI, KTERÉ DO NÍ NEPATŘÍ.   Otázky jsou vítány, pokud jsou přímo k tématu. Ostatní taneční otázky (např. ohledně minulé lekce) si schovejte na vyhrazený čas před nebo po lekci. Mluvení a plkání v důsledku lekci zdržuje a připravujete sebe i ostatní o váš čas pro tanec.

6. BĚHEM VÝUKY SE PROSÍM VYVARUJTE VYSVĚTLOVÁNÍ LÁTKY OSTATNÍM STUDENTKÁM. To je práce lektorky. Pokud se na vás někdo obrátí s dotazem, nebojte se je odkázat právě na lektorku. Ve většině případů má navíc stejný dotaz i někdo jiný, jen se nechce ptát nahlas 🙂 

7. POKUD MÁTE NA PRSTECH ČINELKY, PROSÍM HREJTE JEN NA POKYN LEKTORKY – Hraní na činelky v ostatní čas ruší a zdržuje výklad. Brzy zjistíte, že i jen „tiché“ zkoušení dokáže velmi upoutat pozornost a narušit soustředění ostatních.

8. VZÁJEMNÝ RESPEKT  prokazujte vzájemný respekt nejen lektorce, ale i ostatním studentkám. Přátelskou atmosféru a bezpečný prostor si tvoříme spolu. Čas, kdy se lektorka věnuje individuálně jedné studentce, můžete využít např. k procvičení problémových věcí, zapsání poznámek, krátkému protažení nebo odpočinku. Vyvarujte se prosím hlasitému povídání nebo doučování ostatních studentek (viz bod 6).

Prokazujte respekt i ostatním tanečnicím mimo mé kurzy i jiným tanečním stylům. Pokud sledujete vystoupení a nelíbí se vám, není potřeba jej komentovat nahlas. Kritika je vhodná jen tehdy, pokud je vyžádaná, citlivá a konstruktivní. Naopak pochvala je vhodná vždy. 🙂

Pokud si chci „podrbat“ o ostatních tanečnicích, udělám tak v soukromí s kamarádkou. Není vhodné pomlouvat ostatní tanečnice (nebo jiné taneční styly) před lidmi, které dobře nebo vůbec neznáme. Rozdíl mezi věcnou kritikou a pomlouváním je velký.

9. ZPĚTNÁ VAZBA – Jakékoliv poznámky k výuce (ať už pozitivní nebo kritické) jsou vítány, ale sdělte je lektorce soukromě před nebo po výuce, případně emailem. Během výuky se jakýchkoliv poznámek zdržte a snažte se věnovat výuce na 100%. Pište si poznámky, ptejte se (je velice pravděpodobné, že pokud tomu nerozumím já, nerozumí tomu i někdo jiný), buďte otevřená novým věcem. 

10. NEŽÁDEJTE VĚCI, KTERÉ NESOUVISÍ S VÝUKOUNapř. půjčování dvd, cd nebo kostýmů.

11. NATÁČENÍ A FOCENÍ BĚHEM LEKCE – pokud chcete během lekce pořídit video, vždy se předem zeptejte. Žádný materiál z lekce nezveřejňujte bez předchozí domluvy s lektorkou.