Etický kodex studetnky

Tento etický kodex je tu pro Vás, studentky, jako vodítko, jak se na lekcích chovat, aby byl jejich chod nejen bezproblémový, ale také co nejvíce efektivní a Vy tak v důsledku dostaly maximum za své peníze. Pokud Vám tyto pravidla připadají příliš omezující, doporučuji najít si jiný kurz, kde se budete cítit lépe. Tyto pravidla však nemají být svazující, spíše mají napomáhat utvořit na lekcích příjemnou kreativní atmosféru, atmosféru vzájemného respektu mezi účastnicemi kurzu i mezi studentkami a lektorkou.

1. Včasný příchod – na hodiny chodím včas, alespoň 5 (nejlépe však 10) minut před začátkem hodiny. Díky tomu se stihnu v klidu převléknout a nachystat na lekci. Pozdní příchod ruší chod hodiny –  zejména v případě, že studio nemá recepci a studentkám otvírá lektorka. Pokud přeci jen přijdu pozdě, udělám si krátké rozehřátí bokem od ostatních a pak se zařadím do lekce.

Pokud potřebuji odejít dříve, upozorním na to lektorku ještě před hodinou, stejně tak pokud vím, že se nemohu na lekci dostavit včas nebo nemohu přijít vůbec. Není to povinnost, ale některé lektorky včetně mě rády ví dopředu, jaká bude účast na další lekci a hlavně, že jsou její studentky v pořádku.

2. Své osobní problémy nechám před dveřmi studia. Stejně jako já si jdou i ostatní na kurz duševně odpočinout od každodenních starostí a tak je dobré se těmito problémy nezatěžovat.

3. Před hodinou si vypnu mobilní telefon.

4. Volím vhodné oblečení, které dovoluje volnost pohybu a zároveň umožňuje lektorce kontrolovat provedení prvků. Penízkové šátky nechám doma, protože jejich cinkot ruší hodinu.

5. V průběhu výuky neřeším věci, které do ní nepatří. Otázky jsou vítány, pokud jsou přímo k tématu. Ostatní taneční otázky (např. ohledně minulé lekce) si schovám na vyhrazený čas před nebo po lekci. Mluvení a plkání s ostatními v důsledku lekci zdržuje a připravuji se tak o zaplacený čas.

6. Během výuky se vyvaruji vysvětlování jakýchkoliv prvků nebo kombinací ostatním studentkám. To je práce lektorky.

7. Pokud se na hodině učíme hrát na činelky, je vhodné hrát jen na pokyn lektorky. Hraní na činelky v ostatní čas ruší a zdržuje výklad.

8. Prokazuji respekt nejen lektorce, ale i ostatním studentkám. Snažím se je povzbudit a navodit přátelskou atmosféru. Čas, kdy se lektorka věnuje individuálně jedné studentce, využiji k procvičování problémových věcí, zapsání poznámek, krátkému protažení nebo odpočinku. Vyvaruji se hlasitému povídání nebo doučování ostatních studentek (viz bod 6).

9. Jakékoliv poznámky k výuce (ať už pozitivní nebo kritické) jsou vítány, ale sdělím je lektorce soukromě před nebo po výuce, případně emailem. Během výuky se jakýchkoliv poznámek vyvaruji a snažím se věnovat výuce na 100%. Jsem otevřená novým věcem. Píšu si poznámky, a pokud něčemu nerozumím, zeptám se (je velice pravděpodobné, že pokud tomu nerozumím já, nerozumí tomu i někdo jiný).

10. Po své lektorce nežádám věci, které nesouvisí s výukou. Např. půjčování dvd, cd nebo kostýmů.

11. Prokazuji respekt i ostatním tanečnicím mimo můj kurz i jiným tanečním stylům. Vystoupení nahlas nekomentuji, i přestože se mi třeba nelíbí. Kritika je vhodná jen tehdy, pokud je vyžádaná, slušná a konstruktivní. Pochvala je vhodná vždy.

12. Pokud si chci „podrbat“ o ostatních tanečnicích, udělám tak v soukromí s kamarádkou. Není vhodné pomlouvat ostatní tanečnice (nebo jiné taneční styly) před lidmi, které dobře nebo vůbec neznáme. Rozdíl mezi věcnou kritikou a pomlouváním je velký.

13.   Pokud jdu na seminář, věnuji se pouze tématu, na který je vypsán. Nebudu se tedy např. lektorky po skončení ptát na „ty krásné záklony od Rachel Brice“, když se na semináři dělá drum solo.

14.   Pokud je na semináři dovoleno natáčení videa, nechám si je opravdu jen pro vlastní potřebu (a případně je dám k dispozici ostatním účastnicím semináře). Videa nikde nezveřejňuji (YouTube, Facebook, Vimeo, …).